42442606 – 426E – NEL3, S50 2.4kW

SKU: 42442606

42442606 – 426E – NEL3, S50 2.4kW

$17,802.00

426E – NEL3, S50 2.4kW 110V 50/60Hz

426E – NEL3, S50 2.4kW 110V 50/60Hz