42430607 – 306E – NEL3, S50 2.4kW

SKU: 42430607

42430607 – 306E – NEL3, S50 2.4kW

$9,275.90

306E – NEL3, S50 2.4kW 110V 50/60Hz

306E – NEL3, S50 2.4kW 110V 50/60Hz